Tượng bác Hồ khắc 3D trong pha lê

TƯỢNG  CHÂN DUNG BÁC HỒ 3D KHẮC LAZE TRONG KHỐI PHA LÊ ĐỂ BÀN LÀM VIỆC.

  • Góp phần làm cho  bàn làm việc,không gian làm việc của Lãnh Đạo thêm trang trọng và tôn nghiêm. 
  • Nhắc cho người Lãnh Đạo sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của người.
  • Ánh sáng từ chủ tịch như những chân lý đạo đức của người.
  • Như một minh chứng chắc chắn theo tư tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh, sống, làm việc và cống hiến theo tâm gương sáng ngời của người.
  • Pha lê K9 cao cấp còn là một vật phẩm phong thủy biểu tượng của may mắn và thành công.

 

 

Quà tặng tượng bác hồ pha lê 11%

800,000 đ 900,000đ

Quà tặng tượng bác hồ pha lê

Pha lê 3D khắc chân dung bác hồ

5,500,000 đ 5,500,000đ

Pha lê 3D khắc chân dung bác hồ

Tượng bác hồ 3D Pha lê 11%

800,000 đ 900,000đ

Tượng bác hồ 3D Pha lê

Tượng bác hồ Pha lê 3D 11%

800,000 đ 900,000đ

Tượng bác hồ Pha lê 3D

1 - 8 / 8  Trang:

TƯỢNG  CHÂN DUNG BÁC HỒ 3D KHẮC LAZE TRONG KHỐI PHA LÊ ĐỂ BÀN LÀM VIỆC.

  • Góp phần làm cho  bàn làm việc,không gian làm việc của Lãnh Đạo thêm trang trọng và tôn nghiêm. 
  • Nhắc cho người Lãnh Đạo sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của người.
  • Ánh sáng từ chủ tịch như những chân lý đạo đức của người.
  • Như một minh chứng chắc chắn theo tư tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh, sống, làm việc và cống hiến theo tâm gương sáng ngời của người.
  • Pha lê K9 cao cấp còn là một vật phẩm phong thủy biểu tượng của may mắn và thành công.