TƯỢNG BÁC HỒ PHA LÊ 3D ĐỂ BÀN LÀM VIỆC

Hãy Đặt Tượng Chân Dung Bác Hồ Pha Lê để bàn làm việc. Để góp phần làm Không gian làm việc của Lãnh Đạo thêm Trang Trọng, Uy Quyền Và Linh Thiêng. Bàn làm việc thêm Lung linh tươi sáng  và tôn nghiêm.

=>  Việc đặt Hình Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh trên bàn làm việc có một ý nghĩa rất quan trọng, đó là ngoài vấn đế về tâm linh phong thủy thì hình tượng Bác Hồ người chúng ta tôn kính sẽ như những triết lý, kim chỉ nam, như những ngọn đuốc soi đường giúp chúng ta trên con đường sự nghiệp. Hình ảnh của người sẽ

 *  Nhắc cho người Lãnh Đạo sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của người.
   * Ánh sáng từ chủ tịch như những chân lý đạo đức của người.
   * Như một minh chứng chắc chắn theo tư tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh, sống, làm việc và cống hiến theo tâm gương sáng ngời của người.
   * Tượng bác hồ bằng Pha lê K9 cao cấp còn là một vật phẩm phong thủy biểu tượng của may mắn và thành công.

  • f3kqA4ecrdKQZ5drWeqmTggcsFko1bqwMfgmdg0EovTIt8gUhxVXD1hWCaI6tB_SsCVBznunz8nMXjzzxckNMHhViRN4makKvSNvl25VO8x6RIIMBwJUgF65dw2g1whjVT97226sJdCUaxNdaeViug7j-GrhMtzLmj_VJy-68SHLJMRc7rogiziuGE_OuaOBEHc3OeO6e7ypFkYmtcQoz_NUryCC2-izFfLB7mjrfD2CwFybuGX3StKiMnfYLT0VYoKNp5nt9_0kT8YMsztxIZpvvls1ZFDJErWpiOdg3NKnUf3FT9NhjXrR75zQeyRneXMbStcXXItvRRom0zCFh219qo_4j5KeSXEeKXJ9DlheT8lStr9hR7PiWNhVG5IeSTozBco9m-FstXBcLGg0a-YfMdGuYlOThVpovOnmbri-IYs73NJ521ETqXFWBJ1EFpVx7x9YD_pJEhVEVx5Rxx2cx_VJ1G5WUL96GvejgGgUysmyFRLHxS9zK5priRHqkM1yq5P67uAFwxjK6TPQV-GGVV5-UaIzifo-KdWM2rgmkUR7Z9wffA6VZm2EuS227wRSvX9OAn-VFKUOZsDjialsl18IJE0o8JzPIS0s=w732-h410-no

Tượng Chân Dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh 3D khắc trong pha lê nhìn được từ mọi góc cạch với từng chi tiết đường nét tinh tế và sắc sảo.
=> Khối pha lê 3D toán nên được thần thái và vẻ đẹp của bác.
=> Đặc biệt khi đặt trên kệ gỗ được thiết kế đèn Led trắng ở dưới, ánh sáng trắng khúc sạ lên hàng triệu điểm khí tạo thành ảnh chân dung 3D hình bác rực sáng.
=> Khối pha lê có nhiều kích thước phù hợp với mục đích sử dụng như làm Quà biếu, Quà tặng, Làm để thờ, Để đặt trên bàn làm việc...

 

 

 

Tượng bác Hồ khắc 3D trong pha lê

Sắp xếp theo:

TƯỢNG BÁC HỒ PHA LÊ 3D ĐỂ BÀN LÀM VIỆC

Hãy Đặt Tượng Chân Dung Bác Hồ Pha Lê để bàn làm việc. Để góp phần làm Không gian làm việc của Lãnh Đạo thêm Trang Trọng, Uy Quyền Và Linh Thiêng. Bàn làm việc thêm Lung linh tươi sáng  và tôn nghiêm.

=>  Việc đặt Hình Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh trên bàn làm việc có một ý nghĩa rất quan trọng, đó là ngoài vấn đế về tâm linh phong thủy thì hình tượng Bác Hồ người chúng ta tôn kính sẽ như những triết lý, kim chỉ nam, như những ngọn đuốc soi đường giúp chúng ta trên con đường sự nghiệp. Hình ảnh của người sẽ

 *  Nhắc cho người Lãnh Đạo sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của người.
   * Ánh sáng từ chủ tịch như những chân lý đạo đức của người.
   * Như một minh chứng chắc chắn theo tư tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh, sống, làm việc và cống hiến theo tâm gương sáng ngời của người.
   * Tượng bác hồ bằng Pha lê K9 cao cấp còn là một vật phẩm phong thủy biểu tượng của may mắn và thành công.

  • f3kqA4ecrdKQZ5drWeqmTggcsFko1bqwMfgmdg0EovTIt8gUhxVXD1hWCaI6tB_SsCVBznunz8nMXjzzxckNMHhViRN4makKvSNvl25VO8x6RIIMBwJUgF65dw2g1whjVT97226sJdCUaxNdaeViug7j-GrhMtzLmj_VJy-68SHLJMRc7rogiziuGE_OuaOBEHc3OeO6e7ypFkYmtcQoz_NUryCC2-izFfLB7mjrfD2CwFybuGX3StKiMnfYLT0VYoKNp5nt9_0kT8YMsztxIZpvvls1ZFDJErWpiOdg3NKnUf3FT9NhjXrR75zQeyRneXMbStcXXItvRRom0zCFh219qo_4j5KeSXEeKXJ9DlheT8lStr9hR7PiWNhVG5IeSTozBco9m-FstXBcLGg0a-YfMdGuYlOThVpovOnmbri-IYs73NJ521ETqXFWBJ1EFpVx7x9YD_pJEhVEVx5Rxx2cx_VJ1G5WUL96GvejgGgUysmyFRLHxS9zK5priRHqkM1yq5P67uAFwxjK6TPQV-GGVV5-UaIzifo-KdWM2rgmkUR7Z9wffA6VZm2EuS227wRSvX9OAn-VFKUOZsDjialsl18IJE0o8JzPIS0s=w732-h410-no

Tượng Chân Dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh 3D khắc trong pha lê nhìn được từ mọi góc cạch với từng chi tiết đường nét tinh tế và sắc sảo.
=> Khối pha lê 3D toán nên được thần thái và vẻ đẹp của bác.
=> Đặc biệt khi đặt trên kệ gỗ được thiết kế đèn Led trắng ở dưới, ánh sáng trắng khúc sạ lên hàng triệu điểm khí tạo thành ảnh chân dung 3D hình bác rực sáng.
=> Khối pha lê có nhiều kích thước phù hợp với mục đích sử dụng như làm Quà biếu, Quà tặng, Làm để thờ, Để đặt trên bàn làm việc...

 

 

 

Back to top
Giỏ hàng