Thuyên buồm pha lê phong thủy, Thuyền buồm mạ vàng quà tặng cao cấp